Arkiv respirato -

19.36

Det händer saker
Ibland ingenting
Peter Singer vem är du egentligen?
Vad vill du mig?